Aangenomen Kostverloren

Aangenomen projecten: ruim 350 meter kademuur vervangen!

In 2016 gaat H. van Steenwijk B.V. beginnen met het vervangen van twee grote kademuren in Amsterdam.

Op de Tweede Kostverlorenkade in Amsterdam gaan we ruim 113 meter kademuur vervangen. H. van Steenwijk B.V. is gedurende dit project verantwoordelijk voor het gehele ontwerp van de kademuur met als onderliggende doelstelling 'het maximaal reduceren van hinder voor de directe- en indirecte omgeving'. Dit heeft tot een bijzonder ontwerp geleid waarbij we de vloer van de kademuur zo smal mogelijk houden om het tweerichtingsverkeer op de Tweede Kostverlorenkade te garanderen. Daarnaast zullen we de parkeervakken welke wij in gebruik nemen voor 150% compenseren middels het opheffen van een aantal fietsenstallingen. Deze fietsenstallingen worden vervolgens weer gecompenseerd middels het aanbrengen van een aantal nieuwe locaties en het plaatsen van een fietsenstalling op het water middels een fietsponton. De werkzaamheden zullen wij hoofdzakelijk uitvoeren vanaf het water, evenals de aanvoer van het diverse materiaal en materieel. Op deze wijze garanderen wij een minimale overlast en het beste resultaat!

Op de Singel in Amsterdam gaan we ruim 240 meter kademuur vervangen. Dit project zal gefaseerd uitgevoerd worden zodat ook hier de hinder voor de gehele omgeving zo veel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast zullen we ook bij dit project de werkzaamheden hoofdzakelijk vanaf het water uitvoeren. Kortom, het komende jaar zullen wij op een voor de omgeving zo efficient mogelijke werkwijze Amsterdam weer een stukje mooier maken.