Historie

Vertrouwd Bouwen, sinds 1831

1831:
De heer Hendrik van Steenwijk (geboren in 1816) heeft het bedrijf in 1831 opgericht. De werkzaamheden van dat toen nog jonge bedrijf bestonden voornamelijk uit het bouwen van boerderijen en arbeiderswoningen in de Haarlemmermeer en Sloten.

1898:
Gerrit van Steenwijk neemt de zaak over. Hij zet het werk van zijn vader voort en het bedrijf groeit gestaag. Ook het maken van doodskisten voor de naastgelegen Petruskerk behoorde tot het werk van de firma H. van Steenwijk.

1909:
De zaak wordt in 1909 overgenomen door Hendrik van Steenwijk. Als een echt familiebedrijf betaamt, zet hij het werk van zijn vader weer voort. Veel bouwkundig onderhoudswerk aan boerderijen, aardappelloodsen, etc. in de IJpolder. En natuurlijk het werk voor de Petruskerk.

1933:
Omdat Hendrik van Steenwijk geen kinderen had, werd het bedrijf in 1933 overgenomen door Gerrit van den Boogaard, zijn neef. Zo bleef het bedrijf toch nog in de familie. Gerrit van den Boogaard, ook wel Gep van den Boogaard genoemd, zorgde voor continuïteit op het gebied van onderhoudswerk aan de boerderijen en de arbeiderswoningen in de IJpolder. Daarnaast zorgde hij voor uitbreiding van het bedrijf op velerlei vlakken. Zo haalde hij bijv. de Nederlandse Spoorwegen binnen als klant alsmede diverse andere multinationals, ging het bedrijf in de particuliere sector aan de slag en werden er bungalows gebouwd. Sinds 1950 wordt er ook werk uitgevoerd voor de afdeling Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. En nog steeds was de Petruskerk klant bij H. van Steenwijk. Gep van den Boogaard is in het voorjaar van 2000 in het harnas overleden.

1962:
Gertjan van den Boogaard volgt zijn vader op als directeur van H. van Steenwijk. Inmiddels groeide de particuliere bouw flink en breidde het werk bij diverse multinationals en voor de diverse deelraden van Amsterdam zich steeds meer uit. Steeds vaker werden er waterwerken gerealiseerd, werden delen van thuisstad Amsterdam gerenoveerd en natuurlijk de kademuren. Aandacht en liefde voor dit cultuurhistorisch erfgoed gaan bij H. van Steenwijk hand in hand met moderne bouwkundige inzichten. Zo wordt het bestaan van kademuren gewaarborgd tot in lengte van jaren.

Sinds 1989:
Frank van den Boogaard komt het team versterken.

Sinds 1998:
Gebko van den Boogaard voegt zich bij zijn vader en broer binnen het bedrijf.

Sinds 2004:
Frank en Gebko van den Boogaard zijn in 2004 toegetreden tot de directie van H. van Steenwijk BV.

Sinds 2017:
Er vindt een directiewisseling plaats binnen de organisatie. Door de groeiende industrieafdeling treedt Harry Hiskemuller van der Zijden toe tot de directie als operationeel directeur ter ondersteuning van de moedermaatschappij van den Boogaard Beheer B.V.